- Kurz 2014

VZS KLADNO II

Přihlášení

Kurz 2014

Základní informace
o náboru a kurzu MS VZS KLADNO II

2014-15


 


Po "ukončení" náboru, bude každou neděli od 18:30 do 20:00 příprava v učebně, následně od 20:15 do 21:30 hod výcvik v bazéně.

Sraz v Aquaparku Kladno u pokladen (mapa ZDE)

- podání základních informací o náboru a kurzu

- od 20:30 hod vyzkoušení dovedností ve vodě 

 

 

Podmínky pro účast náboru :

- minimální věk 16 let

- dobrý zdravotní stav

- zvládnutí alespoň jednoho plaveckého styly 

Podmínky pro účast kurzu :
- dosažení plnoletosti nejpozději v době kurzu,
- ukončená základní školní docházka,
- zdravotní způsobilost.

Předmět činnosti po absolvování závěrečných zkoušek : zajištění prevence nehod a tonutí v bazénech, umělých a přírodních koupalištích ( do 1,6 m hloubky ), účast v záchranném družstvu VZS ČČK při živelných pohromách.

Doba platnosti : 2 roky; prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace.


OBSAH KURZU :

A. Plavání
Zdokonalování techniky plaveckých způsobů ( videozáznam s rozborem chyb ).
Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích ( video ).

B. Záchrana tonoucích
I. Osobní zásah :

a. techniky tažení tonoucího,
b. techniky přiblížení k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího,
c. techniky vynášení tonoucího z vody,
d. techniky obrany plavčíka.

II. Záchranné pomůcky

III. Plavidla :

a. ovládání veslice,
b. ovládání surfového plováku,
c. informace o dalších plavidlech.

C. První pomoc
Všeobecné zásady poskytování první pomoci.
Postup při poskytování první pomoci.
Základní a fyziologické poznámky.
Bezvědomí.
Neodkladná resuscitace.
Krvácení.
Šok.
Tepelná poranění.
Poranění páteře a míchy.
Méně závažné stavy a poranění.
Obvazová technika.

D. Potápění
Potápění se základní potápěčskou výstrojí.
Diagnostika potápěčských nehod a všeobecné zásady první pomoci při nehodách v důsledku tlakových změn a dýchání stlačeného vzduchu.

E. Doplňující znalosti
Základy hydrologie stojatých a tekoucích vod.
Základní znalosti o lanech a karabinách, výuka základních uzlů.

Celkem : 25 hodin teorie a 50 hodin praxe


Závěrečné zkoušky

Plavání

- 400 m volný způsob, z toho prvních 200 m v čase do 4:00 ( muži / ženy ),
- 25 m pod vodou.

Záchrana tonoucích

- 200 m tažení tonoucího,
- 2 techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání,
- 2 techniky obrany plavčíka,
- 50 m - záchrana modelu čas 1:30
- 50 m - záchranářský kraul čas 0:50
- záchranná akce s pásem,
- vynášení tonoucího z bazénu jedním či dvěma zachránci,
- písemný test.

První pomoc

- kardiopulmonální resuscitace jedním zachráncem, 5minut,
- obvazová technika,
- písemný test.

Potápění

- 100 m plavání s ABC s podplaváním čtyř pásem (2m) v čase 1: 40 (muži/ženy ),
- vylévání vody z masky,
- 100 m tažení tonoucího s ploutvemi.

Doplňující znalosti

- práce s lanem, předvedení 3 uzlů dle zadání ,
- písemný test.

Zkoušky se konají během jednoho dne za přítomnosti tříčlenné zkušební komise.

Pokud uchazeč nesplní některou ze zkoušených disciplín předmětové skupiny, nelze tuto předmětovou skupinu uznat jako splněnou.

Pokud uchazeč nesplní jednu předmětnou skupinu, kvalifikace je mu propůjčena na dobu 3 měsíců, během nichž si musí nesplněnou disciplínu opravit u předsedy zkušební komise nebo jím určeného člena zkušební komise. Pokud tak neučiní, kvalifikaci nezíská.

Pokud uchazeč nesplní více jak jednu předmětnou skupinu, kvalifikaci nezíská.