- Zdravověda

VZS KLADNO II

Přihlášení

Zdravověda

Zdravověda se bude konat 4.12. a 18.12. od 18:30 hod na základně VZS

(pokud bude změna místa kvůli zimě bude změna oznámena předem)

 

Dosud probrané: První kontakt s pacientem, volání složek IZS, vyšetření, bezvědomí, kosterní soustava, DC a jeho poranění,