- Členské příspěvky

VZS KLADNO II

Přihlášení

Členské příspěvky

Příspěvky: 1500,-/rok pro stávající členy, zaplatit do konce listopadu.
Myslete na to.

Pokud očekáváte platbu se zpožděním, musíte to ve vlastním zájmu nahlásit.

 Platby převodem posílejte na účet:

ČÚ: 27-6107350227/0100
Variabilní symbol : rodné číslo bez lomítka