- Desatero

VZS KLADNO II

Přihlášení

 

Desatero bezpečného pobytu u vody

 

Desatero jednoduchých pravidel pro pobyt u vody, které vám při dodržování mohou zachránit život.

 


Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest.Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný.Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života.Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený.Neplav hned po jídle, nech si alespoň 1 hodinu odstup.


Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si doprovod lodičky.Důvěřuj členům Vodní záchranné služby, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.