- Naše skupina

VZS KLADNO II

Přihlášení

 

 

Vodní zachranná služba Kladno II zajišťuje dozor kvalifikovanými plavčíky na vodních plochách spravovanými SAMK, na akcích pořádaných městem Kladnem, sportovních akcích škol. Ukázky a výuku záchranných technik pro veřejnost, školy či jiné individuální programy. Dále možnost vytvoření nejrůznějších lanových aktivit.
 

 Na jaře roku 1997 založila skupina 10 mladých plavčíků a vodáků svou místní skupinu. Tato nová místní skupina vznikla po rozpadu MS VZS ČČK Kladno a do svých řad přijímá mladé lidi starší 15let, kteří mají kladný vztah k vodě. Tito lidé během rozsáhlého výcviku získávají potřebné znalosti a dovednosti, které musí umět používat každý vodní záchranář. V současné době je zaregistrováno okolo 50 členů, kteří dosáhli různé kvalifikace, např.: - Záchranář II VZS ČČK - Záchranář III VZS ČČK - Vůdce malého plavidla - Potápěč P* - Potápěč P**.

 Hlavním naším cílem je zapojení naší místní skupiny do Integrovaného záchranného systému, ale v současné době bohužel není pro dobrovolnou a „neprofesionální“ organizaci vstup jednoduchý, navíc nejsme ještě dostatečně materiálově vybavení. Nemůžeme si však stěžovat na nedostatek možností a ochoty složek IZS ke spolupráci, která je naopak velmi široká. Profesionálně připravenými cvičnými zásahy a např. simulovanými nehodami nám  nabízí náhled a účast na akcích s profesionálním velením, kde máme možnost prokázat svoje znalosti, které jsou potom odborně hodnoceny, a navíc se zdokonalujeme pod dohledem a dobrou radou profesionálů. Zkušenosti a vzdělání získané na takových akcích jako je RESCUE (každoroční velkoplošné mezinárodní simulační cvičení, pořádané MS VZS Náchod, zaměřené na koordinaci složek IZS se zapracováním specializovaných záchranářských skupin) a spolupráce s např. Kladenským a Berounským HZS jsou pak neocenitelnými příspěvky jiných odvětví záchranářství v běžném provozu skupiny.

 Dalším naším významným cílem je tedy trvalé zvedání odbornosti a schopností členů naší skupiny, mezi které patří i fyzická připravenost. Našich služeb pak využívají především plavecké bazény a koupaliště na Kladně, nejvíce během letních prázdnin, kdy si mladí středoškoláci a vysokoškoláci mohou formou brigády přivydělat. Školám poskytujeme odbornou pomoc a dohled na sportovních akcích, kde máme možnost působit na mladé lidi a zasadit semínko prevence, která patří mezi základní kameny bezpečnosti a to nejen u vody. Dále během roku se snažíme připravovat různé ukázky naší činnosti pro širokou veřejnost, jako např. na akci „Kladno se baví“. Celá skupina jsou velmi aktivní sportovci, se širokým spektrem zájmů, které k takovému kolektivu nepochybně patří a je velkým přínosem pro svoji různorodost. V roce 1999 naše MS VZS založila tzv. záchranný tým, který se začal účastnit různých cvičení záchranných týmů, šlo o to, aby si členové tohoto týmu vyzkoušeli spolupráci i z jinými týmy z řad vodních záchranářů a profesionálních týmů, které jsou zařazeny v IZS a v případě nutnosti byly schopni účinné pomoci.

 Vzhledem k tomu, že nemáme daleko do Českého krasu, vznikl nápad uspořádat si vlastní cvičení v atraktivní lokalitě, kde je možnost využít všechny specializace, které v IZS pracují. V roce 2002 jsme uspořádali první cvičení pod názvem ,,KRAS 2002“ jehož náplní byl nácvik spolupráce týmů různých specializací z řad dobrovolných i profesionálních. Při hodnocení tohoto cvičení jsme si kladné i záporné poznatky zaznamenali a zkusili jsme je aplikovat v druhém ročníku ,,KRAS 2003“. Naším záměrem nebyla soutěž mezi týmy, v podstatě to nebylo ani cvičení nýbrž nácvik spolupráce. Šlo o to aby se poznaly týmy mezi sebou a vyzkoušely sispolupráci ke které se sejdou jen sporadicky. Už cvičení v roce 2002 nám pomohlo při povodních v tom, že jsme měli alespoň částečnou představu o vybavení některých týmů a mohli s nimi počítat při pomoci v určitých lokalitách. (Šlo o dobrovolné týmy). Schéma cvičení „KRAS 2003“ bylo stejné jako v roce 2002 z důvodu aplikace získaných zkušeností. K účasti na tomto cvičení jsme oslovili týmy Speleozáchranné služby, Vodní záchranné služby, Záchranné kynologické brigády, AČR, PČR, HZS METRO, Záchranný systém Praha a Vyšší zdravotnické školy MEDEA a 5. květen.