- Moravký kras ...report z Tartarosu...

VZS KLADNO II

Přihlášení

Kategorie: Stalo se

Moravký kras ...report z Tartarosu...

Bádání v Lopači

Už více než rok se snažíme vyčistit chodbu nad odtokovým sifonem. Postupně jsme se zatím dostali 60 m daleko v mírně stoupající chodbě, která od poloviny nemá v podstatě strop ani skalní dno. Zřejmě se jedná o puklinový meandr, který je rozšířený v námi vyčištěném profilu tokem, asi v poslední fázi před úplným zasedimentováním přítokem. Ale během vývoje systému zanášení a vyklízení tomu mohlo být i jinak.
Když bylo vše vyladěno, byl postup i 5 m během jedné akce. Asi v polovině je prosedimentovaný zával a sifon, kde jsme se pokusili zahloubit. K naší radosti se podařilo dostat do puklinové propasti, kde jsme již přes 8 m hluboko. Na hladinu nám schází asi 5 m, podle mapy sifonu jsme sice bokem, ale mapa sifonu končí v závalu a my jsme už za ním. Navíc při mapování mohlo dojít k chybě vlivem ocelových žebříků, kabelů a běžících čerpadel. Nicméně chytřejší budeme, až se dostaneme po úroveň hladiny (jediná měřitelná jistota) a vyčištění všech štěrbinek. Poté se nabízí možnost zahloubit se v Kalcitovém dómku a v propástce na začátku nadsifonové chodby. Materiál pomocí hydrotěžby separujeme a kaly s pískem posíláme čerpadlem a hadicemi pod první vodopád. Hrubší štěrk s kameny ukládáme ručně na čelbu chodbičky s tím, že pokud bude důvod v ní pokračovat, materiál během chvíle spláchneme zpátky do propasti.
Postup směrem dolů je pomalejší a náročnější na počet lidí i techniku. Uděláme cca 40 -120cm za akci. Postup během akcí s akčním týmem konzultujeme a celkem se daří řešit problémy, které při každém bádání nastávají.
Dále byla nainstalovaná kopaflexová hadice kvůli větrání v chodbičce nas sifonem, protože výkon badatelů s ubívajícím kyslíkem ve vzduchu klesá a samovolná reciklace je pomalá. A jeden den nestačí na okysličení vzduchu a naředění CO2.
Mrzí mě nesmyslná kritika členů, kteří se již několik let aktivně výzkumu téměř neúčastní. Ale tak tomu bylo v podstatě při všech akcích (čerpací akce Šimečkova sifonu, Manželský závrt, Přepadová chodba atd.). Chtěl bych poděkovat zvláště VZS Kladno a všem ostatním zúčastněným.
Příští týden ve středu je volno, proto budeme hydrotěžit už od středy. Od pátku bude potřeba každá ruka na transport štěrku a kamenů ze skládek.
V sobotu akci završíme oslavou mých narozenin bečkou plzeňského pivka na naší základně.

Filip „Kuba"Doležal

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.