- LEDY LIPNO 2011

VZS KLADNO II

Přihlášení

Kategorie: Stalo se

LEDY LIPNO 2011

MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy

5.února 2011 od 10.00 hod, Dolní Vltavice

 foto z akce

certifikat

 

I. Organizátor semináře

• VZS ČČK MS Český Krumlov, Vodní záchranná služba H. Rakouska
• Obec Černá v Pošumaví
• Jihočeský kraj - Krajský úřad - kancelář hejtmana
• Generální ředitelství HZS
• Školící a výcvikové zařízení HZS ČR Středisko Borovany
• Sbor dobrovolných hasičů Hořice na Šumavě a Černá v Poš.

Pořádáno za finanční podpory:
Programů Evropské územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013 a Jihočeského kraje

 

II.Datum a místo provedení

5.února 2011, Výcvikové centrum VZS ČČK D. Vltavice, katastr Černá v Pošumaví, Lipenská přehrada.

III. Cíl semináře

1. Výcvik týmů ve specifické pátrací akci a souběžné technice záchrany a vyproštění ze zamrzlé vodní plochy či záchrany po prolomení ledu - každá složka si prověří možnosti použití vlastního vybavení.
2. Výměna zkušeností ze záchrany i vyproštění osob po prolomení ledu. Zjištění času přípravy záchranných prostředků a samotné akce.
3. Provedením výcviku záchranných prací ze zamrzlé vodní plochy (ZZL) záchranných psů (dle zkušebního řádu SZBK).
4. Prezentace záchranných prostředků vhodných pro záchranu osob, usměrnit jejich vývoj pro potřeby záchranářů.
5. Zkvalitnit součinnost a odbornou způsobilost zainteresovaných složek.

IV. Téma semináře

Každé družstvo si připraví vlastní řešení záchrany - vyproštění předmětů a osob ze zamrzlé plochy, které předvede v rámci ukázky. V rámci ukázek pak bude možnost následně vzájemně techniky vyzkoušet, kombinovat a modifikovat i s možností využití prezentovaných záchranných pomůcek pozvaných výrobců a distributorů. Pokud nemá družstvo zkušenosti z výše uvedenou problematikou budou techniky záchrany a vyproštění řešeny pod dozorem lektorů VZS ČČK.

V. Námět semináře

Vyzkoušení a ověření technik vyproštění, záchrany a transportu ze zamrzlé plochy přehrady. Figuranti budou představovat jednotlivce či skupinu osob pod kterou se částečně či zcela prolomil led a je nutné je zajistit, vyprostit, transportovat na břeh a poskytnout pomoc.

VI. Program semináře

Seminář je zaměřen na řešení praktické záchrany na zamrzlých vodních plochách složkami IZS i dalšími organizacemi za ztížených podmínek.
• do 10.00 příjezd, prezentace účastníků
• 10.00 zahájení semináře - Jihočeský kraj KÚ, GŘ HZS
• 10.00 - 12.00 provedení praktického výcviku záchranných psů
• 10.00 - 11.00 osnova teoretické části semináře příspěvek do 10 min- předpoklad
• 11.10 -12.00 prezentace záchranných prostředků - prezentace firem
• 12.00 -13.00 přestávka - občerstvení
• 13.00 - 14.30 ukázky záchrany osob pro veřejnost za použití různých prostředků (vrtulník, pes, atd.) - zúčastněné složky si připraví ukázku záchrany osob
• 14.30 - 15.30 praktický výcvik, výměna zkušeností a záchranných prostředků
• 15.30 -16.00 vyhodnocení semináře, závěr

Obsah prezentací (á max. 10 min.) zaměřen na problematiku:
• Právní aspekty provozování aktivit na ledové ploše
• Základní informace o zkušenostech a trendech v záchraně ze zamrzlé plochy (složky IZS)
• Záchranné akce ze zamrzlé vodní plochy
• Speciální prostředky plánované záchrany na ledě /vznášedlo, čtyřkolka, skútr aj./
• Využití vrtulníku při záchraně z ledu
• Mezinárodní zkušenosti v záchraně ze zamrzlé vodní plochy
• Využití kynologie v záchraně ze zamrzlé vodní plochy

VII. Způsob provedení semináře

• Před praktickou náplní semináře proběhne krátká tématická přednáška s možností vystoupit účastníkům semináře s vlastním příspěvkem do 10 min
• Záchranné družstvo zúčastněné složky min. ve složení 1+3 se připraví na provedení ukázky záchrany s vlastním vybavením, kdy na pokyn realizuje vlastní vyproštění či záchranu a transport na břeh z určeného místa
• VZS ČČK zajišťuje zdravotní a záchranné zabezpečení

VIII. Realizační tým VZS MS Č.Krumlov

Ředitel semináře: Ing.Milan Bukáček
Vedoucí lektor: Mgr.Jaroslav TŮMA,
Materiální a technické zabezpečení: Zdeněk Šebesta
Záchranné zabezpečení: Ing. Jan Šimek
Zdravotní zabezpečení: Jan Kolouch
Figuranti: členové VZS MS Č.Krumlov, dobrovolníci

IX. Materiální zabezpečení

Účastníci budou mít k dispozici vlastní vybavení přiměřené zaměření a povětrnostním podmínkám; doporučujeme izolační obleky (neopren aj.), vhodné přilby, lana k jištění, pomůcky k vyproštění předmětů (potápěčská technika), lezecké vybavení, transportní nosítka Sked a Ferno, raft, lehké žebříky, vybavení na řezání-sekání ledu (vhodná motorová pila).

X. Organizační pokyny

• Účastníkům doporučujeme sjednání pojištění. Akce nemá charakter cvičení IZS, příp. škody na výzbroji a výstroji není možné uplatňovat
• Zúčastněné firmy zapůjčí prostředky a materiál k praktickému vyzkoušení a porovnání
• Účastnický poplatek: 150,- /osoba,
• zahrnuje účast na semináři, občerstvení a logistické zabezpečení
• účastníci semináře odešlou závaznou přihlášku a účastnický poplatek do 1.2. 2011 na adresu MS Vodní záchranná služba ČČK, U Kasáren 111, 38 101, nebo mailem bukacek@zachranari.com, číslo účtu 174 509807544/0600, kde uvést variabilní symbol IČO organizace nebo r.č. fyzické osoby, v poznámce jméno vysílací organizace

V přihlášce uvést:
• Název vysílací složky
• Adresa, kontakt tel. a email
• Velitel a počet zúčastněných osob
• Druh dopravního prostředku
• Vybavení družstva
• Prostředek a způsob záchrany osob pro ukázku
• Téma příspěvku do semináře
• Občerstvení po dobu semináře bude zajištěno ve VC VZS ČČK v D. Vltavici.
• Pořadatel má právo změnit časový harmonogram a obsah semináře pokud si to vyžádá aktuální situace.

XI. Oslovení účastníci

• Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
• Hasičský záchranný sbor ČR
• Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
• Alfa helicopter
• Zásahová jednotka policie ČR
• Armáda ČR - specializované útvary (SAR aj.)
• Prezídium a MS Vodní záchranné služby ČČK
• ČČK MS OS Č.Krumlov a České Budějovice
• Vojenský hasičský záchranný sbor Polná na Šumavě
• Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hořice na Šumavě, H.Planá, Frymburk, Černá v Pošumaví, Přední Výtoň, Č.Krumlov, Kájov
• Městská policie Č.Krumlov, Č.Budějovice,
• Vodní záchranná služba Bavorského červeného kříže
• Sdružení záchranných služeb ČR
• Horská služba ČR oblast Šumava
• Starostové Polipenských obcí
• JU zdravotně sociální fakulta České Budějovice
• Povodí Vltavy
• Státní plavební správa
• Lipno servis
• CHKO Šumava
• A další

 

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.